Pengumuman Kelulusan 2021

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA MUHAMMADIYAH BULAKAMBA BREBES

NOMOR : E – 6/SMK.M/423.7/428/2021

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA MUHAMMADIYAH BULAKAMBA BREBES

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Menimbang :

Bahwa setelah memperhatikan perolehan nilai raport, praktek kerja lapangan, nilai uji kompetensi kejuruan dan nilai ujian sekolah SMK Muhammadiyah Bulakamba Brebes Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu ditetapkan siswa didik yang dinyatakan lulus dan dituangkan dalam bentuk surat keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

2. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

3. Berdasarkan surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan no 143204 tahun 2020 pertanggal 30 Desember 2020 tentang Kelulusan

Memperhatikan :

Hasil keputusan Rapat Pleno yang dilaksanakan Selasa 2 Juni 2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik SMKS Muhammadiyah Bulakamba Tahun Pelajaran 2020/2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Nama-nama yang tertuang dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan LULUS dan LULUS BERSYARAT dalam menempuh Ujian Tahun 2020/2021

2. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

#################################################

Masukkan nomor ujianmu pada form yang disediakan.